شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام دوستان

mp3 player شوکر
+ [وبلاگ] آرزوي وصل

*قاصدك*

+ دل مرنجان که ز هر دل ، به خدا راهي هست...

مهرباني #
ديروز 10:45 عصر
*قاصدك*
در خموشي هاي من فرياد هاست...
احتمالا در خموشي بقيه اعضا هم فريادهاست که من دارم کر ميشم.
*قاصدك*
http://aqilsaleh.parsiblog.com/Old/Feeds/ :D
{a h=ghasedak2007}قاصدك{/a} داااا:D
+ پياده روي باريکي که يک سوي آن درختچه و سبزه و آن سوي آن اتوبان امام علي ( ع ) است شبها در تاريکي مطلق بسر ميبرد شنيده بود که در آنجا چند نفر مورد تعرض قرار گرفته بودن و گذشته از آن محل تجمع و خواب معتادان و ولگردها هم هست عده اي هم در ميله هاي روي اتوبان شبها ميخوابند . بعد از تماسهاي زياد با شهرداري و اداره برق موفق شدم تصميم مديران شهرداري را براي روشن نمودن آن محل بياري پروردگار مصمم کنم .
انديشه نگار
ديروز 5:7 عصر
اداره برق ميگفت چون آنجا قدري سبزي دارد مربوط به شهرداريست و شهرداري هم ميگفت چون در آن نزديکي کابل برق نداريم نميتوانيم آنجا را روشن کنيم . شهرداري مدتي از يکي از خانه هاي نزديک آنجا برق گرفته بود که بعد از فوت پيرزني که اجازه داده بود اين امکان از بين رفت . يک شب که داشتم وارد آن محا ميشدم ديدم خانمي که در حال رفتن بود با ديدن آقايي که از روبرو مي آمد برگشت . به او گفتم خانم نترس دنبالم بيا .
اون که داشت تلفني با کسي گفتگو ميکرد گفت ترسيدم داشتم برميگشتم آقايي بمن گفت نترس پشت سر من بيا . قسمت ترسناک آن محل عبور که در خيابان شهيد حيدري شهيد مدني ( نظام آباد ) قرار دارد خانه ايست که معبر را بصورت ال درآورده و نميشود روبرو را تا مسافتي مشاهده کرد و در آن وسط تاريکي ناگهان شخصي روبروي شخص ديگر ظاهر ميشود .
بعدی همه 11 نظر قبلی
‍‍‍‍* راوندي *
{a h=ghasedak2007}قاصدك{/a} هر چي فکر ميکنم ميبينم کسي غير از خودم نيست
*قاصدك*
{a h=ravandi}‍‍‍‍ راوندي {/a} دقيقا:D
mariii
ديروز 1:54 عصر
mariii
اين مانتوه الان؟؟؟
اره والااااا!!!؟؟؟
همه 6 نظر
*قاصدك*
{a h=haftaamancom}mariii{/a} اين فقط مدله پيج فروش نيست عزيزم:D
mariii
{a h=ghasedak2007}قاصدك{/a} تو بازار هم الان مد ازين کوتاهاست يا بلند جلوباز يا تورييييييي نازک اصلا يه وضعي .

*قاصدك*

+ يک جمله براي امام زمان بنويسيد..
عقيل صالح
ديروز 11:22 صبح
عقيل صالح
We Really need you & We Really miss you
*قاصدك*
امام زمان خارجکيه آيا!؟ برم آي الس ام رو بگيرم :D
بعدی همه 14 نظر قبلی
عقيل صالح
{a h=ghasedak2007}قاصدك{/a} :D
عقيل صالح
شما يک جمله گفته بودين و بنده خلاصه نوشتم.

*قاصدك*

+ گفت : مرا يادت هست؟ دويدم و در راه فکر کردم که من چه يادي دارم! چرا يادم به وسعت همه ي تاريخ است؟ و چرا آدم ها در ياد من زندگي مي کنند و من در ياد هيچ کس نيستم ؟ سال بلوا- عباس معروفي
انديشه نگار
ديروز 9:46 عصر
در ياد من هستي عزيزمم:DB-)
*قاصدك*
{a h=samabozorgi}• سماء بزرگے •{/a} قربونت عزيزم. شما نيز هم! :D
همه 7 نظر
ان شاءالله هممون عاقبت به خير شيم.
*قاصدك*
{a h=aqilsaleh}عقيل صالح{/a} الهي امين
چراغ جادو
مجنون الحسين ع
رتبه 20
122 برگزیده
2057 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top