سفارش تبلیغ
صبا ویژن

این چندمین شب است که من با تو نیستم؟!

این چندمین شب است که در شعله زیستم؟!

این عکس اول است که با هم گرفته ایم

من بی قرارِ مستیِ لبخندِ کیستم؟!

این عکس دوم است در آغاز تشنگی

هم بغض آب قمقمه ات را گریستم

این عکس چندم است که لبخند میزنم؟

اینجا کمی شبیه زخم تون نیستم؟

 

 

این عکس آخر است که با هم گرفته ایم

از ترس مرگ نیست که در عکس نیستم

بر سنگ تابناک تو رمزی نوشته است

...دیگر اجازه نیست کنارت بایستم
شادی ارواح طیبه شهدا صلوات

امشب تمام خاطره ها را گریستم

این چندمین شب است که من بی تو نیستم

 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 91 شهریور 29 توسط مجنون الحسین (ع)
    
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن