سفارش تبلیغ
صبا ویژن


 


جهت حفظ و حراست ازدستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و


پاسداری از خون شهیدان و بمنظور تحقق اهداف و آرمانهای


بنیانگذارفقید جمهوری اسلامی و رهبری معظم انقلاب به


همسنگر شهیدان ، رجایی زمان ، حامی محرومان ،


یاور مستضعفان ، کوبنده دشمنان اسلام


دکتر محمود احمدی نژاد


رأی میدهیم .
نوشته شده در تاریخ شنبه 88 خرداد 2 توسط مجنون الحسین (ع)
    
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن