سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

آن کدام رنج طاقت فرسایی است که چاه ها را راز دار ناله های علی (ع) کرده است؟؟؟

هیچ دیده ای که نخل ها بگریند؟؟؟...

هرگز غروب هنگام در نخلستان کوفه بوده ای؟؟

صلوات
نوشته شده در تاریخ پنج شنبه 91 مرداد 19 توسط مجنون الحسین (ع)
    
سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا