سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

کوفه ،

چه آهنگ نا خوشایندی دارد این نام، و چه بار سنگینی از رنج با خود می آورد!

باری به سنگینی همه ی رنج هایی که علی (ع) از کوفیان کشید ...

بگذار رنج های زهرا و حسن و حسین را نیز بر آن بیفزایم؛

باری به سنگینی همه ی رنجی که در این آیه مبارکه نهفته است:

لقد خلقنا الانسان فی کبد.


آه چه رنجی!
نوشته شده در تاریخ پنج شنبه 91 مرداد 19 توسط مجنون الحسین (ع)
    
سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا