سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کوفه ،

چه آهنگ نا خوشایندی دارد این نام، و چه بار سنگینی از رنج با خود می آورد!

باری به سنگینی همه ی رنج هایی که علی (ع) از کوفیان کشید ...

بگذار رنج های زهرا و حسن و حسین را نیز بر آن بیفزایم؛

باری به سنگینی همه ی رنجی که در این آیه مبارکه نهفته است:

لقد خلقنا الانسان فی کبد.


آه چه رنجی!
نوشته شده در تاریخ پنج شنبه 91 مرداد 19 توسط مجنون الحسین (ع)
    
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن