سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اینم سری دوم عکس ها

این یه امام زاده ای هست واقه در بخش ارجمند از توابع شهرستان فیروزکوه مشهور به امام زاده دوازده تن

دوازده تا امام زاده تو در تو

بدون ضریح

امام زاده دوازده تن

بخش ارجمند از توابع شهرستان فیروز کوه

بخش ارجمند از توابع شهرستان فیروز کوه

بخش ارجمند از توابع شهرستان فیروز کوه

بخش ارجمند از توابع شهرستان فیروز کوه

بخش ارجمند از توابع شهرستان فیروز کوه

امام زاده دوازده تن

امام زاده دوازده تن

امام زاده دوازده تن

بخش ارجمند از توابع شهرستان فیروز کوه

بخش ارجمند از توابع شهرستان فیروز کوه

بخش ارجمند از توابع شهرستان فیروز کوه

بخش ارجمند از توابع شهرستان فیروز کوه

بخش ارجمند از توابع شهرستان فیروز کوه
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 91 شهریور 5 توسط مجنون الحسین (ع)
    
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن